Go to Top

Om Petrarca

Om Petrarca Liv, værk og Virkning 2014

Jakob Brønnum 9. november 2014: [om Petrarca Liv, Værk og Virkning ] Det er en meget smuk, og imponerende bog, som du har stor ære af, og som jeg vil gøre hvad jeg kan for at udbrede gennem de kanaler, jeg har adgang til.
Marianne Majgaard Jensen oktober 2014
[lektørudtalelse om Petrarca Liv, Værk og Virkning] …en grundig og meget vidende gennemgang, skrevet i et veloplagt og godt sprog …
Lars Huldén, digter og litteraturhistoriker, Helsingfors 1.10.2014: Du är alldeles otrolig! Du har skrivit en stor biografi över Petrarca, översatt alla diktprov från otaliga språk… en som gör detsamma? Den personen lär det bli svårt att hitta i Norden.
Det är en levande framställning, som presenterar fakta, men på ett ganska skönlitterärt sätt…  

…en av de allra kunnigaste skalderna i de nordiska länderna.
Professor, fil.dr., dr.phil. h.c., digteren Lars Huldén, Helsingfors

Om Petrarca: Canzoniere

Rune Engelbreth Larsen  2012:
Sørensen har ikke blot oversat og skrevet om Petrarca; han er selv digter og følger i fodsporene på sonettister og petrarkister som Staffeldt, Ingemann, Winther og Claussen, og hans beherskelse af de klassiske former har næppe sin ligemand i samtidens danske lyrik.

Lars Huldén, digter og litteraturhistoriker, Helsingfors 1.10.2014:

Du är alldeles otrolig! Du har skrivit en stor biografi över Petrarca, översatt alla diktprov från otaliga språk… en som gör detsamma? Den personen lär det bli svårt att hitta i Norden.

   Det är en levande framställning, som presenterar fakta, men på ett ganska skönlitterärt sätt…

Petrarca OG Sørensen

Filosoffen og samfundsdebattøren Rune Engelbreth Larsen skrev 7. juli om

og bl.a.om Francesco Petrarcas Canzoniere:
Men mange århundreders forsinkelse er et af historiens vigtigste digterværker således tilgængeligt på dansk takket være Sørensens indsats, der hviler på en imponerende litteraturhistorisk dannelse og en stor personlig erfaring med den tidløse del af poesiens håndværl – gendigteren er nemlig selv poet af den solide klassiske skole.

PetrarcaA: Canzoniere – et hovedværk i europæisk litteratur

Digtene i Canzoniere udgør et stort samlet lyrisk værk i stadig udvikling, som han skrev på hele livet. Værket består i denne fint forløste dobbeltsprogede italiensk-danske paralleludgave af digte i form af primært sonetter og ballader, … Digtene kommer langt videre end kærlighedsdigtning i traditionel forstand. De er fyldt med referencer til samtidens tænkning, men er jo først og fremmest smuk poesi … den er også et hovedværk i eurpæisk litteratur. Kent Skovs lektørudtalelse

Søren Sørensens udvalg af digte fra Il Canzoniere vidner primært om Petrarca som ypperlig poet … Med sine fordanskninger har Sørensen i hvert fald hjulpet den nudanske læser over den første tærskel. Gendigtningerne overholder sonettens formtvang, men – som en illustrativ parallel til Petrarcas valg af toskansk folkesprog i stedet or latin – på et let, moderne dansk.
Sangenes bog har haft en enorm indflydelse på europæisk digtning…
Italienisten Birgitte Grundtvig i Berlingske

Det er virkelig imponerende med disse hundredvis af sonetter og andre svære versemål i så vidt jeg førstår nær overensstemmelse med Petrarcas original…
Digteren og litteraturprofessor Lars Huldén, Helsingfors

… på dansk flyder versene let og uden patos. Det er dejligt og en velkommen gave til forelskede i lykke og ulykke, at vi har fået en ordentlig udgave af hans digte… Tak for den.
Henrik Schmidt

Den danske oversætter Søren Sørensen opviser en legende let hånd med de forskellige versformer som sonetto, ballata, sestina, canzone og madrigale og er lykkedes med at få Petrarca til at lyde som en levende viselyriker og ikke som en død filolog. Hans gedigne poetiske håndværk …
Det litterære tidsskrift Aorta

Ved koncerten vil Søren Sørensen fremfør teksterne i sin forbløffende rammende danske gendigtning.
Ensemblet I Petrarchisti

Søren Sørensen, der blandt sine mange poetiske bedrifter ikke mindst har udført det herkuliske arbejde at oversætte Petrarcas sonetter, så de trods syv århundreders ælde både flyder og synger på smukt og ordret dansk, mens de blomstrer i al deres evige ungdommelighed.
Rune Engelbreth Larsen i Politiken
www.kultunaut.dk 21.juni 2011

Caspar Andreas Dyrehauge giver seks stjerner til Canzoniere.

Han skriver:
Verdenslitteraturens klassikere i dansk oversættelse er blevet en perle rigere. Langt om længe – og meget oversættelsesarbejde senere – foreligger nu den fuldstændige oversættelse af sonet-ekvilibristen Petrarcas mesterværk “Canzoniere” Den forholdsvis banale beruselse af skønheden Laura får Petrarca til at digte, så hans vers har dannet skole for eftertiden.

Både forlag og oversætter har gjort et flot arbejde; værket er nu beredt til at møde den danske læser.

Bogen fremstår nu, seks år efter den første udgave, fuldtendt og afsluttet på alle leder og kanter.
http://www.kultunaut.dk/perl/nyheder/type-nynaut?n=10101

Weekendavisen/Bøger 1. juni 2011 Lars Bonnevie om Francesco Petrarca i “Poesiens europæiske forår”:

[Bl. m. a.]: Den moderne poesi begynder vistnok med Petrarca. Nu kan vi møde hans vigtigste værk på dansk i en mageløs oversættelse.
…. Dern danske oversættelse, befordret af Søren Sørensen, er resultatet af en stor arbejdsindsats og en ikke mindre kærlighed til værket og dets digter. At transponere sonetter, sestiner, canzoner, madrigaler og ballade i god behold over til det danske sprog kræver en dyb fortrologhed med genrerne, men også til det sprog, de skal modtages i.
Det er systemdigtning om noget, men systemet skal kolportere og ikke spærre for indholdet og indsigten. Det kræver sig digter, hvilket Sørensen også er, det kræver lydhørhed og fingerspidsfølelse og først og fremmest, at man ikke er benovet over opgaven på grund af digtenes ælde og berømmelse. Ideelt set skal vi kunne læse Canzoniere som samtiden gjorde, og her når Sørensen langt med sin friske og fyndige tilgang til det danske sprog…

Om Petrarcas Canzoniere:

Den danske översättaren Søren Sørensen uppvisar en lekande lätt hand med de olika versformerna av sonetto, ballata, sestina, canzone och madrgale och lyckas med att få Petrarca att låta som levande vislyriker och inte som en död filolog. Hans gedigna poetiska hantverk …
Tidskriften AORTAS redaktion 2006

Ved koncerten vil Søren Sørensen fremføre teksterne i sin forbløffende rammende danske gendigtning.
i petrarchisti 2007.

…denne fint forløste dobbeltsprogede italiensk-danske paralleludgave af digte…
Lektørudtalelse (Kent Skov)

Med sine fordanskninger har Sørensen i hvert fald hjulpet den nudanske læser over den første tærskel. Gendigtningerne overholder sonettens formtvang, men – som en illustrativ parallel til Petrarcas valg af toskansk folkesprog i stedet for latin – på et let, moderne dansk.
Birgitte Grundtvig i Berlingske Tidende 2005

Det är verkligen imponerande med dessa hundratals sonetter och andra svåra versslag i så vitt jag förstår nära överensstämmelse med Petrarcas original. Jag bara häpnar.
Digteren og litteraturprofessoren Lars Huldén

Om Petrarcas Canzoniere:

Den danske översättaren Søren Sørensen uppvisar en lekande lätt hand med de olika versformerna av sonetto, ballata, sestina, canzone och madrigale och lyckas med att få Petrarca att låta som levande vislyriker och inte som en död filolog. Hans gedigna poetiska hantverk …

Tidskriften AORTAS redaktion 2006
… mageløs oversættelse…

Digteren Lars Bonnevie i Weekendavisen 2011
…denne fint forløste dobbeltsprogede italiensk-danske paralleludgave af digte…

Lektørudtalelse (Kent Skov)
Med sine fordanskninger har Sørensen i hvert fald hjulpet den nudanske læser over den første tærskel. Gendigtningerne overholder sonettens formtvang, men – som en illustrativ parallel til Petrarcas valg af toskansk folkesprog i stedet for latin – på et let, moderne dansk.

Det är verkligen imponerande med dessa hundratals sonetter och andra svåra versslag i så vitt jag förstår nära överensstämmelse med Petrarcas original. Jag bara häpnar.

Digteren og litteraturprofessoren Lars Huldén

Om Troldspejl og andre digte:
Fælles for digtene er udover lærdom et udtalt lune, der kunne udspringe af en umiddelbar glæde ved sprog og ord. Man ser frem til, hvad der måtte komme af mere fra hans hånd.

Ole Møller Frederiksborg Amts Avis

Afsnittene med villaneller og sonetter viser Søren Sørensen som en stærk sprogbevidst digter, der kan sine lyriske forbilleder til fingerspidserne, og som også formår at anvende inspirationen i en nutidig kontekst.
Lektørudtalelse (Steffen Kronborg)

…villanellerne og sonetterne. Helt fantastisk. I meget høj og særegen klasse, vil jeg mene. Et møde mellem noget meget “naturligt” og frit (referencerne, sproget) og det strengt formelle. …noget meget stort og stærkt og enestående…
Bent Christensen, dr. theol.

Bert Brecht är i gott sällskap med dig! Det är inte så vanligt längre här i världen att någon behärskar alla former av poesi, både de fria och sonetterna.
Lars Huldén, digter, litteraturforsker, Helsingfors 2011

Kære Søren – det var en underbar kväll! Din fascinerande föreläsning om Petrarca och hans betydelse. Din inledande placering av litteraturens fyra hörnstenar var retoriskt så elegant.
Monica Braw, fil.dr., forfatter, Japanekspert, Malmø 2011

Sørensen har som en ekvilibrist udi i sonet-formen i den grad styr på versefødder og strofer; man læser glidende og behageligt igennem linierne.
Caspar Andreas Dyrehauge. Kultunaut 2011

Du skriver fantastisk flot og har en helt unik måde at opbygge billeder på og omarbejde gamle talemåder. Samtidig har du fanget – eller måske nærmerer (!) overtaget – Bellmans lyriske stil og inkorporeret den i skrivestilen. Man læser din roman som var det poesi!
Anne Bakkestrøm. Forlaget Klim, Århus 11.06.03

… det er klart, at du har store evner som forfatter. Du har en fantastisk sproglig sans, dit ordforråd er stort, og dine ord danner meget sansemættede billeder. Det er overbevisende og griber læseren med det samme.
Lise Lotte Urfe, Forlaget Athene (udateret)