Go to Top

Nyheder

Grundlovsdag

Frederiksborg Amts Avis bringer 3. juni min

GRUNDLOVSSANG

Mel.: C.M. Bellman: Fredmans sång No. 21 ”Så lunka vi så småningom”

På følfod og hestehov
kom Sommer ridende i by
med løvkrans fra den grønne skov
i allerførste gry.
Og højt som himmelstigen når,
hang lærken og lod halsen gå
i glæde over ét til år
med reden fuld af små.
”Se, nu er det sommer”
lød dens sang,
”det er længe lyst
endnu en gang”.
Det er lys over landet
der er vort behov,
og landet bygger vi på lov.

Og hvor han red, kom korn i vækst,
han vakte vintersæd til dåd,
den læste godtfolk dagens tekst:
kom tid, kom også råd!
Langs alle grøftekanter stod,
parat til march med hejste flag,
den hvide vilde gulerod
nu det var grundlovsdag.
”Se nu er det sommer,”
vinked den,
”det er længe lyst,
det kom igen!”
Det er lys over landet
der er vort behov,
og landet bygger vi på lov.

Det var præcis en sådan dag
med lærkesang og ukrudtspragt
at landets vel blev folkets sag,
og ret blev gjort til magt.
Og endnu mindes den bedrift
da loven landet bygges på,
fik kongens segl og underskrift,
på den grund vil vi stå.
Se, da blev det sommer
her til lands,
det blev længe lyst
for sind og sans.
Det er lys over landet
som vi har behov,
og landet bygger vi på lov.

*

GRUNDLOVSSALME

Melodi: Klug, 1533: Vor Gud han er så fast en borg

Vor grundlov er det jævne bud
Om kærlighed til næsten.
Hvordan vi har det med vor Gud
Og med os selv, er testen
På næstekærlighed,
Den holder vi os ved,
Og er det ofte svært,
Så må vi få det lært
For den er lovens fylde.

Om hver mand nøjedes med sit,
Var loven overflødig.
Med livet holder loven trit,
Det ene har den nødig.
Et ord af Herrens mund,
Det danner lovens grund,
Dér lever man i fred
Hvor næstekærlighed
Står frem som lovens fylde.

Det huer ikke ondskabs ånd,
Han ynder det går ilde,
Og gi’r så gerne os en hånd
Så lykken går til spilde,
Forråder om det går
Med kys, thi han forstår
Sig på at rive ned
Og nægte kærlighed
Dens ret som lovens fylde.

Vor Gud ske tak for lovens grund,
Den er vor borg på jorden.
Den gav Han os en lykkens stund
At bygge på i Norden.
Trods selviskhed og svig,
Trods fare, nød og krig
Har loven skiftet bo
Med kærlighed i tro,
For den er lovens fylde.

Skrevet til grundlovens og folkekirkens 150-års dag den 5.6. 1999 på opfordring fra provsten i Lyngby-Søllerød provsti og afsunget ved friluftsgudstjenesten i slotsparken ved Sorgenfri.

 

 

2017

I 1982 flyttede vi ind på Ellekrogen 28 i Trørød. Samme år udkom Oplevelser med nordisk litteratur på Bibliotekscentralens Forlag, så 2017 er også et 35 års jubilæum som forfatter. Essays, artikler, digte, i det hele tekster havde jeg publiceret i mængder i tidsskrifter og aviser siden studietiden, men nu kom den første bog. I 1985 forlod jeg undervisningsministeriet efter 25 år i folkeskolens tjeneste og blev fri forfatter. Allerede året efter udkom skolebøgerne Nordens historie fra oldtiden til 1800 og fra 1800 til i dag, af nordiske lærebogsforskere betegnet som det ideelle undervisningsmateriale. Nordisk Råds sekretariat havde samtidigt bestilt en populær fremstilling af Nordens historie, den fik de i 1987.  Min første roman over de urfinske sagn i nationaleposet Kalevala, Himmelsmeden er dens titel, kom i 1988,  og afsnit af den var allerede blevet læst som middagsføljeton i Danmarks Radio (af Jens Okking) tre år tidligere.
Endnu et hovedværk, næsten at sidestille med Nordens Historie, kom i 1992 efter bestilling fra de seks store øer i Østersøen, Åland, Gotland, Øland, Bornholm, Øsel og Dagø. Ret indlysende blev titlen Øerne i Østersøen; den blev straks oversat til svensk og noget senere til estisk. Også dette arbejde gave anledning til mange rejser.
Ellers fortsatte jeg med at skrive om historiske og samfundsfaglige emner frem til 1993 da min, naturligt nok historiske, roman Don Juans Døtre udkom. Med sit emne fra reformationstiden har den fået fornyet aktualitet i dette år. Tre år senere fortsættelsen to generationer senere hedder De Moderløse. Sammen med et bind tre som jeg ikke kunne blive enig med forlaget om, skulle trilogien havde dannet Thisteds mytologi fra købstadsrettighed til J.P. Jacobsens tid.
Op imod årtusindskiftet skrev jeg på en roman om digteren Carl Michael Bellmans fængslingsperiode i 1794, men det varede helt til 2009 før den fandt en forlægger der kunne se dens muligheder.
I den forløbne del af det 3. årtusind har det stået på vers: originale og oversatte digtsamlinger med Francesco Petrarcas Canzoniere og Gløden i hjertet som de absolutte højdepunkter – mageløse oversættelser, skrev en kritiker.

 

FINLAND 100 år som selvstændigt

I marts 1917 fejedes tsarvældet bort i det store russiske rige. Det indebar tillige af storfyrstendømmet Finland genvandt sit indre selvstyre, og Finlands landdag kunne generobre sine beføjelser.  Partierne gik sammen om en national samlingsregering under socialdemokratisk ledelse, og trin for trin udvidede den og landdagen magten i landet, helt frem til at politikerne den 6. december erklærede Finland for selvstændigt.
Efter godt 100 år under russisk overhøjhed og 500 år som en del af kongeriget Sverige opnåede landet for første gang en stats rang og stilling.
Ukendskabet til Finlands historie er udbredt her til lands. 100-året vil være en storslået anledning til at indsnævre uvidenheden. En mulighed er at tage med Schønberg Musik og Rejser på opera- og naturrejse til Savonlinna/Nyslott 9. – 16. juli, se www.musikogrejser.dk, en anden at opsøge mine bøger på biblioteket eller i bog- og antikvarboghandelen.