Go to Top

Musik

Fredmans Epistlar/Fredmans Sånger

I 2014 har jeg lyttet til Ida Nørholms fornemme udførelse af mine arrangementer for cello af en halv snes epistler og et par sange, formelt som akkompagnement til Jarl Forsmans ikke mindre fornemme udførelse af Bellmans musik. Duoen sanger-stryger bliver en slags kammermusik; mine fantasier bliver hørbare.

 

Musikboksen

I 2008 udkom sangbogen ska nya röster sjunga Nordisk rödgrön sångbok.
Heri havde redaktionen optaget min tonesætning af André Bjerkes frihedssang Kjerringa mot strømmen: Den var allerede tidligere offentliggjort, og i Foreningen Nordens sangudvalg, www.foreningen-norden.dk, indgik den sammen med en del andre sange jeg gennem årene har sat melodier til. I Boghøkersange 2001 er en del af viserne på egne melodier, og i 2008 samlede jeg mine vise- og sangkompositioner i et privattryk som:

BOGHØKERSANGE
anden udgave
Søren Sørensen

Tekster af Frank Jæger, Herman Wildenwey, Johannes Jørgensen, Olaf Hansen, William Heinesen, Arne Garborg, Einar Skjæraasen, Søren Sørensen, Holger Drachmann, Jeppe Aakjær, Nils Ferlin, Omar Khayyam, B.S. Ingemann, Hans Hartvig Seedorff, Bjørnstjerne Bjørnson, Bertil Gripenberg, Gustav Fröding, C.M. Bellman, N.F.S. Grundtvig, André Bjerke, Georg Johannesen, A.O. Vinje, J.G. Brandt.

I: Sæsonsange
Liden sol i disse uger 8 t d-mi 3/4 tekst: Frank Jæger fra digtsamlingen Tyren 1953 (3 vers)
– Skrevet sidst i 90’erne til en kyndelmisse i Gl. Holte kirke; der findes i forvejen melodier af Tony Vejslev 1953, Otto Mortensen 1963 og Bjarne Haastrup, Højskolesangbogen har Vejslevs og Mortensens, i Nordens Sange Haastrups og min.

Jeg vet det lider
16 t A-Dur 3/4 tekst: Hermann Wildenwey fra digtsamlingen Ildorkestret 1923 (under titlen Hæggen derhjemme 7 vers) Komponeret 2002

Jeg er i mit eget rige 12 t D-Dur C, tekst: Olaf Hansen fra Tværveje 1904 med titlen Paa Diget (9 vers) Skrevet til Dannelunde skole ca. 1965 og brugt som morgensang.

Kom til det muntre Nord 12 t a-moll 3/4 tekst: William Heinesen: Fødselsdagsrim til Sven Havsteen Mikkelsen 1972 (7 vers) Komponeret o. 2005, teksten optaget i Nordiske Sange 1991 og Nordens Sange til melodi af Bo Maarup Hansen.

Mi Nanne
ja 8 t g-mi 3/4 tekst: Jeppe Aakjær 1902 (7 vers) Komponeret 2001 og opført på Jenle samme år. Sommer ved svenskegrensen 8 t G-Dur 6/8 tekst Einar Skjæråsen 1939 III af suiten Sommer ved svenskegrensen (5 vers) Komponeret o. 2002 og optaget i Nordens Sange

En skærsommernatsdrøm
20 t e-mi C tekst: tekst: Søren Sørensen, digtet En skærsommernatsdrøm i Strandlangs 2001 (2 vers) Komponeret sidst i 90’erne under mit arbejde med viser, opført et par gange ved visearrangermenter.

Skymningen sveper sin stillhet
10t g-mi 6/8 tekst: Nils Ferlin Skymning fra En dödsdansares visor 1930 (2 vers ) Komponeret 2002 som forslag til Nordens Sange

Nu blev det høstkoldt
12 t e-mi C tekst: Søren Sørensen 1995, i Boghøkersange 2001 (4 vers) Teksten skrevet til Foreningen Norden Søllerøds 50-års jubilæum 1995 på Oluf Rings melodi til Danmark, nu blunder, i denne form optaget i Nordens Sange. Melodien er fra ca. 2000.

Dagen er omspændt
4 t g-mi 12/8 tekst: William Heinesen (6 vers) Digtet er optrykt i Nordens stämma 1941 og optaget i Nordens Sange 2003
Fem sange af Omar Khayyam:
Med rosens friske skønhed 12 t e-mi 3/4
I nat vil jeg ha rødvin 16 t a-mi 2/4
Stå bare op min skønne 12 t G-Dur C
For morgendagen 8 t E-Dur C
Mod nat og tysthed 12 t E-Dur 2/4
tekster: Omar Khajjam på dansk ved Søren Sørensen
Mot nat og tysthed oversat og tonsat 1999, opført på Christianshavn samme år, de fire andre skrevet ca. 2005 og ikke publiceret.

Jeg drømmer mig en sommerkvæld
8 t D-mi C tekst: Holger Drachmann fra Broget Løv 1901 (4 vers) Komponeret 1995 i min Drachmannperiode. Hans Poesie er som en Gaade 8 t Bb-Dur 3/4 tekst: B.S. Ingemann fra romanen Kjerlighed og Politik 1842 Tonsat 1993, fremført ved forskellige lejligheder i Danmark og Sverige.

Svanens død
8 t B-Dur C; tekst: Søren Sørensen i Boghøkersange (6 vers) Melodien er samtidig med teksten fra midten 1990’erne, fremført ved adskillige lejligheder.

H.C. Andersen i Sverige 18 t D-mi 6/8; tekst: Søren Sørensen i Boghøkersange (5 vers) Melodien er samtidig med teksten fra midten af 90’erne, fremført offentligt ved adskillige lejligheder.

Kom, mine brødre
56 t d-mi C tekst: Hans Hartvig Seedorff Da vi jordede Kyperen Carolus Kaneel (6 vers) fra I Glædens Kro 1942 Med tilladelse af fru Else Seedorff. Oprindelig gennemkomponeret o. år 2000. Aldrig publiceret eller opført.

Symposiet
32 t a-mi 12/8 tekst: Hans Hartvig Seedorff Det høstlige Bacchanal fra I Glædens Kro 1942 (versene 2, 3, 4 og 11). Med tilladelse af fru Else Seedorff. Tonsat o. år 2000.

II: Gamle mestre
Gamle mestre 16 t a-mi C: i Boghøkersange 2001 (5 vers)
Tekst og melodi skrevet i anledning af Johannes Ewalds 250 år i 1993.
Fem sange af Omar Khayyam:
Med rosens friske skønhed 12 t e-mi 3/4
I nat vil jeg ha rødvin 16 t a-mi 2/4
Stå bare op min skønne 12 t G-Dur C
For morgendagen 8 t E-Dur C
Mod nat og tysthed 12 t E-Dur 2/4
tekster: Omar Khajjam på dansk ved Søren Sørensen Mot nat og tysthed oversat og tonsat 1999, opført på Christianshavn samme år, de fire andre skrevet ca. 2005 og ikke publiceret.

Før skal en kullet greve 14 t Es-Dur C i Boghøkersange (5 vers) Teksten er en omskrivning af Carl Michael Bellmans Förr skall kung Christiern stiga 1767/68 og melodien er oprindelig skrevet til denne.

Hans Poesie er som en 8 t Bb-Dur 3/4 tekst: B.S. Ingemann fra romanen Kjerlighed og Politik 1842 Tonsat 1993, fremført ved forskellige lejligheder i Danmark og Sverige.

H.C. Andersen i Sverige 18 t D-mi 6/8 i Boghøkersange (5 vers) Melodien er samtidig med teksten fra midten af 90’erne, fremført offentligt ved adskillige lejligheder.

Svanens død 8 t B-Dur C i Boghøkersange (6 vers) som foregående

Kom, mine brødre 56 t d-mi C tekst: Hans Hartvig Seedorff Da vi jordede Kyperen Carolus Kaneel (6 vers) fra I Glædens Kro 1942 Med tilladelse af fru Else Seedorff. Oprindelig gennemkomponeret o. år 2000. Aldrig publiceret eller opført.

Symposiet 32 t a-mi 12/8 tekst: Hans Hartvig Seedorff Det høstlige Bacchanal fra I Glædens Kro 1942 (versene 2, 3, 4 og 11). Med tilladelse af fru Else Seedorff. Tonsat o. år 2000.

III: Unge kvinder
Det første møtes sødme 28 E-Dur 2/4 tekst: Bjørnstjerne Bjørnson (1 vers) Komponeret 2003.

Månskäran lyser 4 t D-Dur C tekst: Bertil Gripenberg fra Rosenstaden 1907 (5 vers) Komponeret 2002, med i Norden Sange, opført ved visearrangementer.

Vejrudsigten 14 t B-mi 12/8 i Boghøkersange 2001 (5 vers) Tekst og melodi blevet til samtidigt midt i 90’erne.

Psyches sommerfuglevinger 16 t. e-moll C i Boghøkersange 2001 (3 vers) Teksten skrevet til mors fødselsdag på melodien til Fjäriln vingad, denne er et år eller så senere, men stadig i 90’erne.

Kvindelandskab 16 t. a-moll C i Boghøkersange 2001 (3 vers) Tekst og melodi blevet til samtidigt først i 90’erne.

Jorden revner 48 t g-moll 2/4 tekst: digtet Geologilektion i Strandlangs 2001 (2 vers) Som foregående, muligvis fra 80’erne.

Grammatiktime 12 t a-moll C som Grammatiktime ved Björnsundet i Boghøkersange (4 vers) Som foregående, fra 80’erne.

Vimplen vajer 12 t F-Dur C som Erfaring efter gang aftensmad i Sykkylven i Boghøkersange (6 vers) Skrevet i Vestnorge i sommeren 1993, som andre af Havskærs sange tænkt til en aldrig skrevet roman.

En kärleksvisa 16 t h-moll 2/4 tekst: Gustav Fröding fra Gralstank 1898 En kärleksvisa (2 vers) En af mine tidligste kompositioner, 1955.

Till Ingrid Lissander 16 t e-mooll/E-Dur C tekst: C.M. Bellman Eftersom ingen melodi findes kendt, skrev jeg den her i forbindelse med min oversættelse af teksten og fremførte den i Literaturhaus i 2005. Siden har Alex Petersen i Vordingborg taget den på programmet.

IV: Eksistentielle sange
Min sjæl 16 t G-Dur C i Boghøkersange (5 vers) Tilegnet Nina Gross; som i de fleste andre tilfælde er melodi og tekst blevet til i én proces ,1997? Ofte brugt ved viseaftner.

Kom mi bette kipkal 4 t g-moll C tekst: Jeppe Aakjær 1895 (8 vers eller vv. 6,7 & 8) Et af de første digte jeg lærte udenad, mor elskede at citere det. Tonsat 2001 og opført på Jenle samme år.

Slagne er vi over hver sin læst 16 t e-moll C tekst: N.F.S. Grundtvig, udvalgte vers af indledningsdigtet til Nordens Mytologi 1832. Tonsat 1990, optaget i Nordens Sange.

Kjerringa mot strømmen 8 t c-moll C tekst André Bjerke fra 1945 (i 12 tolinjede strofer), trykt i Dagbladet 22.12. 1951. Med tilladelse fra digterens arvinger. Melodi fra 1996, trykt i Højskolebladet 1996 og i Friskolebladet 1997, i Nordens Sange og i ska nya röster sjunga 2008.

Dette lys er ikke solen 8 t a-moll C tekst: Georg Johannesen: Jødisk partisansang til minne om opstanden i Warszawa Ghetto våren 1943 (4 vers – en parafrase på grundlag af Hirsh Gliks jiddisje tekst Zog nit keynmol) Melodien fra 2002, optaget i Nordens sange 2003.

Smedet i bolt vil jeg sidde 32 t d-moll 6/8 tekst: Holger Drachmann: Vølund (5 vers) fra Sangenes Bog 1889. Tonsat 1995.

Kunnskap skal styre 8 t e-moll C tekst: Aasmund Olafsen Vinje (3 vers) Melodi fra 2003, optaget i Nordens Sange.

Ingerslevgade 16 t h-moll C fra Boghøkersange 2001 (3 vers) Som de andre boghøkersange

Jenn hjemm 16 t E-mi 6/8 tekst: Jeppe Aakjær 1902 (6 vers) optaget i Rugens Sange 1906. Komponeret 2001 og opført på Jenle samme år. Digtet har jeg lært af far og mor som holdt meget af det.

Stjärnorna kvittar det lika 24 t d-moll 2/4 quasi 6/8 tekst: Nils Ferlin fra En döddansares visor 1930. Tonsat år 2000.

Tænk at livet 12 t b-moll C tekst: Jørgen Gustava Brandt 1985 – i salmesamlingen Giv dagen dit lys 1986 (7 vers). Med tilladelse fra forfatteren. 2001.

Gravöl 32 t g-moll 3/4 tekst: Nils Ferlin fra En döddansares visor 1930 (2 vers). Tonsat år 2000.

Jeg blev født 8 t b-moll C fra Boghøkersange 2001 (9 vers). Som de øvrige boghøkersange fra 90’erne. Uropført i Dansk Forfatterforening 2001.

Note: t: antal takter. C: 4/4 takt

Til en jazzsekstet i 1958-60 og kvintetten The Strangers 1960-1962 skrev jeg nogle blues og standards, opført ved koncerter, i radio og tv.
I 1960’erne skrev jeg bl.a. ny musik til Johan Herman Wessels Kierlighed uden Strømper, opført som skolekomedie i 1963, og kammermusik for amatører.
I 1970’erne en del blues og ballader for big band, noget af det opført ved koncerter. Også kammermusik, opført ved kirkekoncerter.