Go to Top

Essays og noveller

Noveller

II 15. Hræ Øre – kalman moreeniranta (ovs. Sari Harju-Ontto). Novelle i “pohjola” Pohjola-Nordenin Aikakauslehto 1/1998

Essays

Mellem sandhed og sprog. Två sidor av samma SUND. Dansk-svensk anatologi med texter från två sekel. En bok för alla Sth 1996.
Brister graven. Kirkebladet Gammel Holte Sogn nr. 3 september 1997, genoptrykt i Gamme Holte Kirke 25 år December 2003
Luciasangen. Digt i essay i: Kirkebladet Gammel Holte Sogn nr. 4 november 1997
Vreden besunget. Chr. Wilster (1797-1840).Uddannelseshistorie 1997. Odense Universitetsforlag 1998 31. årbog fra Selskabet for Dansk Skolehistorie, red: Harry Haue og Vagn Skovgaard-Petersen.
Kunst og kultur over sundet. Över Öresund kulturhistoriskt samarbete mellan arkiv och museer på båda sidor om sundet, red.: Birgit Arfwidsson Bäck. Malmö Stadsarkiv 1998.
J.P. Jacobsen og kvinderne. SPRING Tidsskrift for moderne dansk litteratur nr. 13-98, red.: Marianne Barlyng 25.11.1998 og: J.P.Jacobsen og kvinderne. Nordiska vindar, red.: Antti Pitkänen Nordistica Tamperensia A2 Tammerfors 1999
Epos eller Dithyrambe – Fredman i dansk forskning og digtning. Anders Ringblom (red.): Bellman 1998 – och sedan? Acta Wexionensia Humaniora no. 3 1999. Växiö 1999.
Inte det samma Danmark. Schröder, Hasse (red.): Danmark mer än “kroer” Fören. Norden Sth/Uppsala 2000.
Politische Kultur im Norden und in Deutschland. Gegenwart und Vergangenheit. Klaus Bohnen u.a. (red.): Text & Kontext, Sonderreihe Band 43 “Der neue Norden, Deutschland und die europäische Union” Kph/ München 2000
Samme salme? Balslev-Clausen et al.: Hymnologiske Meddelelser udg. af Salmehistorisk Selskab og Nordisk Institut for Hymnologi 29. årg. december 2000 nr. 4B.
Bellman und Fredman. Eine zweihundertjährige Verwechslungskomödie. Beiträge zu Bellman Herausgegeben von der Bellman-Society in Berlin. Anacreon-Verlag München 2001
I anledning af Beijing. Essay, trykt i Information 18.7. 2001
Ikke for intet fødtes du. Essay i Kirkebladet Gammel Holte Sogn Nr. 1 marts 2002
“De ler i helvede” booklettekst til Nis Bank-Mikkelsen & Bellmania: Jeg elsker de skønne cd BIEM bell 0301 DCM 26673.
Tunger af ild. Essay i Kirkebladet Gammel Holte Sogn nr. 2 juni 2004
En dyr klenod. Om Runeberg som salmedigter. Hymnologiske Meddelelser 33. årg. juni 2004 nr. 2. Heri oversættelser af O Jesu Christ, att nalkas dig/ O Jesus Krist, at gå dig nær, Vingårdsmændene.
Fejede gade ved en berømt Thistedbos fødested. Essay i “Jul i Thy” 74. årgang 2004, Oktober 2004
Petrarca som salmedigter. Hymnologiske Meddelelser 33. årg. december 2004 nr. 4
Är mödan värdt at vara til? Om Hamlet, Faust og Fredman. I Bellmansstudier utgivna
av Bellmanssällskapet 22. Proprius Förlag, Sth. 2005.
To essays Glemselslandskaber nær Europas midtpunkt og Vi var i Europa i BALTIC MEETINGS on the occasion of the 750th Anniversary of Königsberg Red.: Klaus-Jürgen Liedtke. 2006.
Fredmans Epistel nr 81 i Bellman på Hanaholen, red.: Gunilla Harling-Kranck. Folk och Musik Finlands svenska folkmusikinstitut Vasa 2006.
SANGHÅNDBOGEN – En præsentation af SANGENE I HØJSKOLESANGBOGENS 18. udgave, red.: Karen Bjerre, Folkehøjskolernes Forenings Forlag 24.10. 2006. Heri artikler om: Ack, Värmeland, du sköna, Byssan lull, Den första gång jag såg dig, Det mørkner i vort år, Fjäriln vingad, Gubben Noach, Har du visor min vän, Herre min gud, vad den månen lyser, Ja, vi elsker dette landet, Men det bli’r atter stille, Nu er jord og himmel stille, Nu tændes tusind julelys, Sangen har lysning, Sov på min arm, Så länge skutan kan gå, Undrer mig på, Vi sålde våra hemman, Vila vid denna källa, Vårt land,
Finland og Danmark: Krig og Besættelse 1939-45, red.: Claus B. Christensen og Annette Warring Roskilde Universitetsforlag 2007, heri: Kulturfonden for Danmark og Finland – afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift.
Spring Tidsskrift for moderne dansk litteratur nr. 25, red.: Marianne Barlyng 2008, heri: Petrarca-spor i nordisk litteratur
Fra det ene sprog til det andet. Modersmål-Selskabets årbog 2008, red.: Gerda Thastum Leffers, Claus Tilling, Bent Pedersbæk Hansen; heri: At oversætte Petrarca.
Jeg har aldrig længtes mod luftalarmer. Essay om de tidligste år. Jul i Thy 2008, udgivet af Erik A. Lauridsen og Jørgen Miltersen, Thisted.
Essayet Frederik Paludan-Müller 7. februar 1809 – 7. februar 2009 i MAGASIN fra Det Kongelige Teater 22.årg. nr.3 september 2009.
Essayet Hver heks har sit troldspejl i Sprog& Samfund. Nyt fra Modersmål-Selskabet 27. årgang nr.4 December 2009
Essayet Hver heks har sit troldspejl i Sprog& Samfund. Nyt fra Modersmål-Selskabet 27. årgang nr.4 December 2009
Leve de nordiska klassikerna Skålsang för konferensen på Biskops-Arnö 21-23 augusti 2009 i Leve de nordiska klassikerna De litterära sällskapen och det litterära arvet. Utgiven av DELS maj 2010.
Pinseblæst ved Lyngby Sø – Til minde om Alvilde Müffelmann og Christian Winthers spadseretur i pinsen 1833. Trykt i Bellmandagen – programblad for Selskabet Bellman i Danmark juli 2010.
Sprogets trøst. Sprog & Samfund. Nyt fra Modersmål-Selskabet 28. årgang nr. 3 September 2010.
Leve de nordiska klassikerna! De litterära sällskapen och det litterära arvet. Utgiven av DELS, Järfälla maj 2010; heri: kontakter mellem nordiske forfattere, klassikerne og bibliotekerne, har de litterära sällskapen någon framtid?
Publication of the Papers of the Conference The European Literary Canons Budapest, 4th-6th March 2010. Heri: reception and Danification of World Literatur – A Historic Glance.
Bellman i Billed og Digt. Skrifter udgivet af Selskabet Bellman i Danmark Bind 5. Redigeret af Jens Lund, Hans Lundsteen & Søren Sørensen. Multivers 2010. Heri: artiklerne Digtere og Bellman, Danske digtere om Bellman i det 20. århundrede og En Bellman-gudstjeneste.
Renselse. Anmeldelse af Sofi Oksanens roman Renselse i Norden Nu juni 2010
Mon en rose er en rose? Kronik i Fyens Stifttidende 6. august 2010
Bellman i Lyngby. MfSBiD nr. 66 september 2010
Gustaf Fröding om Blicher. Blicher-Noter December 2010
Udramatisk dramatik. Om Bellmans skuespil. MfSBiD nr. 68 marts 2011
Misantropen og Fredman. MfSBiD nr. 68 2011
Tordenræd 1773. MfSBiD nr. 68 2011
Bellmandage 2002-2010. MfSBiD nr. 69 2011
MfSBiD om Bellmandagen. MfSBiD nr. 69 2011
Klassikerne og nutiden. MfSBiD nr. 69 2011
Två sidor om Sundet. Essay om Danskt-Svenskt Författarsällskap. Litteraturtidningen Parnass nr 2 2011
Klassikerne og nutiden. Rapport i MfSBiD nr. 70 2011
Sveriges historie på Bellmans tid. MfSBiD nr. 70 2011
Æ war knæjt, det war krig. Barndomserindringer i Jul i Thy 81. årgang 2011
Johannes Jørgensen og Sverige – en analyse af hans lyrik med svenske motiver og hans forhold til svensk litteratur. Essay i VIA RICORDI – En antologi om Johannes Jørgensen udgivet af Johannes Jørgensen Selskabet august 2012
Tidiga Petrarcaspår i nordisk litteratur Tidningenkulturen.se februar 2013.
Alle mine roser. J.P. Jacobsen og Thisted i sproget.
Amorøse Visioner. Om J. P. Jacobsen og Gurre-sange. Begge i Jacobseniana nr. 8 marts 2014.