Go to Top

Sæsonsange

Liden sol i disse uger 8 t d-mi 3/4 tekst: Frank Jæger fra digtsamlingen Tyren 1953 (3 vers)
– Skrevet sidst i 90’erne til en kyndelmisse i Gl. Holte kirke; der findes i forvejen melodier af Tony Vejslev 1953, Otto Mortensen 1963 og Bjarne Haastrup, Højskolesangbogen har Vejslevs og Mortensens, i Nordens Sange Haastrups og min.

Jeg vet det lider

16 t A-Dur 3/4 tekst: Hermann Wildenwey fra digtsamlingen Ildorkestret 1923 (under titlen Hæggen derhjemme 7 vers) Komponeret 2002

Jeg er i mit eget rige 12 t D-Dur C, tekst: Olaf Hansen fra Tværveje 1904 med titlen Paa Diget (9 vers) Skrevet til Dannelunde skole ca. 1965 og brugt som morgensang.

Kom til det muntre Nord 12 t a-moll 3/4 tekst: William Heinesen: Fødselsdagsrim til Sven Havsteen Mikkelsen 1972 (7 vers) Komponeret o. 2005, teksten optaget i Nordiske Sange 1991 og Nordens Sange til melodi af Bo Maarup Hansen.

Mi Nanne

ja 8 t g-mi 3/4 tekst: Jeppe Aakjær 1902 (7 vers) Komponeret 2001 og opført på Jenle samme år. Sommer ved svenskegrensen 8 t G-Dur 6/8 tekst Einar Skjæråsen 1939 III af suiten Sommer ved svenskegrensen (5 vers) Komponeret o. 2002 og optaget i Nordens Sange

En skærsommernatsdrøm

20 t e-mi C tekst: tekst: Søren Sørensen, digtet En skærsommernatsdrøm i Strandlangs 2001 (2 vers) Komponeret sidst i 90’erne under mit arbejde med viser, opført et par gange ved visearrangermenter.

Skymningen sveper sin stillhet

10t g-mi 6/8 tekst: Nils Ferlin Skymning fra En dödsdansares visor 1930 (2 vers ) Komponeret 2002 som forslag til Nordens Sange

Nu blev det høstkoldt
12 t e-mi C tekst: Søren Sørensen 1995, i Boghøkersange 2001 (4 vers) Teksten skrevet til Foreningen Norden Søllerøds 50-års jubilæum 1995 på Oluf Rings melodi til Danmark, nu blunder, i denne form optaget i Nordens Sange. Melodien er fra ca. 2000.

Dagen er omspændt
4 t g-mi 12/8 tekst: William Heinesen (6 vers) Digtet er optrykt i Nordens stämma 1941 og optaget i Nordens Sange 2003
Fem sange af Omar Khayyam:
Med rosens friske skønhed 12 t e-mi 3/4
I nat vil jeg ha rødvin 16 t a-mi 2/4
Stå bare op min skønne 12 t G-Dur C
For morgendagen 8 t E-Dur C
Mod nat og tysthed 12 t E-Dur 2/4
tekster: Omar Khajjam på dansk ved Søren Sørensen
Mot nat og tysthed oversat og tonsat 1999, opført på Christianshavn samme år, de fire andre skrevet ca. 2005 og ikke publiceret.

Jeg drømmer mig en sommerkvæld
8 t D-mi C tekst: Holger Drachmann fra Broget Løv 1901 (4 vers) Komponeret 1995 i min Drachmannperiode. Hans Poesie er som en Gaade 8 t Bb-Dur 3/4 tekst: B.S. Ingemann fra romanen Kjerlighed og Politik 1842 Tonsat 1993, fremført ved forskellige lejligheder i Danmark og Sverige.

Svanens død
8 t B-Dur C; tekst: Søren Sørensen i Boghøkersange (6 vers) Melodien er samtidig med teksten fra midten 1990’erne, fremført ved adskillige lejligheder.

H.C. Andersen i Sverige 18 t D-mi 6/8; tekst: Søren Sørensen i Boghøkersange (5 vers) Melodien er samtidig med teksten fra midten af 90’erne, fremført offentligt ved adskillige lejligheder.

Kom, mine brødre
56 t d-mi C tekst: Hans Hartvig Seedorff Da vi jordede Kyperen Carolus Kaneel (6 vers) fra I Glædens Kro 1942 Med tilladelse af fru Else Seedorff. Oprindelig gennemkomponeret o. år 2000. Aldrig publiceret eller opført.

Symposiet
32 t a-mi 12/8 tekst: Hans Hartvig Seedorff Det høstlige Bacchanal fra I Glædens Kro 1942 (versene 2, 3, 4 og 11). Med tilladelse af fru Else Seedorff. Tonsat o. år 2000.