Go to Top

Mine malerier

Malerier af Søren Sørensen

Aktuelt: Udstilling på Galleri Lions Park, Lendemosevej, Gl. Holte fra den 10. juli og til udgangen af august: MEDMENNESKER, se omtalen i Mød Søren her på hjemmesiden. 

For 90 år siden skrev den spanske filosof José Ortega y Gasset om menneskets fordrivelse fra kunsten. Geometri og underbevidsthed beherskede den internationale kunstscene dengang.  I dag kunne man i høj grad tale om kunstens fordrivelse fra kunsten, eller fortænkthedens sejr over iagttagelsen, den umiddelbare sansning af omgivelser og medmennesker.
Mit maleri indledtes en generation senere, midt i 1950’erne, og inspiration hentede jeg fra tiden før det menneskelige blev fordrevet fra kunsten, især hos de franske og internationale fauvister. Jeg så min omverden, iagttog mine medmennesker, og dér lå min interesse. Jeg malede landskaber, figurbilleder og portrætter.    Det fandt samtiden uinteressant, og i stedet for malerierne blev bøgerne min hovedinteresse, fra 1985 min hovedbeskæftigelse, historie, litteraturkritik, romaner og digte, journalistik.
Og så lidt maleri ind imellem, mange tegninger, illustrationer til mine bøger. Det var ikke et fravalg, det var og er et udtryk for en forskydning i hvad man bliver optaget af. Der er lange perioder hvor pensler og tuber er blevet erstattet skriveredskaber, tastaturer og tekster, mange tekster.    At arbejde kunstnerisk, enten det er med ord, toner, linjer eller farver, er ikke et valg, men et udtryk for en indre, en sjælelig nødvendighed.    Nødvendig, fordi det er en reaktion på virkeligheden, tiden, verden.
Alle der maler og har malet figurativt, har malet deres selvportræt. Man er sit eget medmenneske, man inddrager dermed jeget i kunsten, så det bliver et du, et den, subjektet bliver til et objekt. Men andre stiller sig også til rådighed, ens kæreste, venner og veninder, og medmennesker bliver motiver, bliver malerier.     De kære ansigter og skikkelser bliver kære motiver.
Men de bliver også til drama ved farven alene, til handling, altså til en åndelig stillingtagen og ikke til blot og bar kendsgerning med maleren som referent (som en hollandsk kunstprofessor beskriver fauvisternes arbejde). Medmennesket bliver dramatisk i de kraftfulde kontraster, som vel at mærke ikke er søgte, ikke tilstræbte, men billedets fysiske gengivelse af malerens oplevelse af modellen, dvs. medmennesket eller i selvportrættet maleren selv.

Billederne på væggene her spænder over to menneskealdre,  fra gymnasietiden til alderdommen, fra opstanden i Ungarn til krigen i Syrien, medmennesker i en epoke af umenneskelige begivenheder. Malerier i reaktion mod tiden i tiden.

Mit liv med billeder

Jeg kan ikke mindes en tid hvor jeg ikke har tegnet. Lige så langt tilbage min hukommelse rækker, har mine omgivelser kunnet se mig med et stykke tegnepapir foran mig og et eller andet der kunne afsætte streger eller farver, mellem fingrene. Fødselsdagsgaven bestod i mine drengeår gerne af en æske farvekridt, og dens indhold kom i øjeblikkelig og udstrakt anvendelse.
I gymnasietiden var det maleriet der mest optog mig. Jeg brugte de billige plakatfarver som erstatning for den alt for kostbare olie, og jeg kopierede fra bibliotekets kunstbøger i lange baner, impressionisterne, symbolisterne, ekspressionisterne.

Men det var nok ikke før jeg blev 17 det indtraf. Det ældste oliemaleri jeg har præsteret, er en solnedgangshimmel over Nakskov Fjord fra 1955. Før den tid havde jeg som erstatning brugt plakatfarver. Da havde jeg allerede kastet mig over Niels Mortensens dejlige bog med dansk kunst fra fynboerne og fremefter. Et tilsvarende værk med norsk kunst mellem Munch og Henrik Sørensen optog mig også meget, og alle mine klassekammerater på Nakskov Gymnasium, særligt pigebørnene, var som jeg selv vilde med de franske impressionister, med Gaugain og van Gogh. Længe varede det ikke før jeg gik videre i kunstens udvikling, forliebte mig i Rouault, Derain, Vlaminck, Soutine. Uden forudsætninger kan man ikke sige jeg var. Det kunstfattige Nakskov og dets blege funkisbibliotek stod ikke mål med Jens Søndergaards mirakuløse kolossalmalerier på Centralbiblioteket i min fødeby, billeder jeg havde tabt næse og mund over længe før disse organer var nogenlunde udviklede.

Alt dette kopierede jeg på A3-papir og med plakatfarve der på samme måde som olien kunne sættes ud i pastose strøg af penslen. Hjemme, på mit
værelse, på loftet på Rolfsvej, i lyset fra de to vinduer i den lave, fladklemte gavl, ved skrivebordet. Udsigten over den store have, de frodige villahaver
omkring os, kunne have været lige så gode øvelsesobjekter som Gauguin og Henrik Sørensen, den kom jeg også til efter at en vis begivenhed var indtrådt.
Til gengæld var udbuddet af nøgne kvinder var noget mere begrænset end i kunstbøgerne.
Normalt registreres man som autodidakt når man ikke har frekventeret en kunstnerskole, et akademi eller har modtaget privatundervisning hos en der har. Man kunne for mit vedkommende lige så godt sige at jeg har fået privatundervisning af de bedste lærere der er til, og på en måde altså gennemgået en akademisk uddannelse, bare på den gammeldags facon, den med at tegne efter Fidias, Praxiteles og Michelangelo, bare altså at mine læremestre var de franske symbolister og fauvister.
Men så en dag havde jeg rådighed over storebrors malerkasse med oliefarverne, og i de næste mange årtier gik en del af mit rådighedsbeløb til de lækre tuber med kunstnerfarver, til belgisk hør og blændrammer. I 1959 sendte jeg nogle billeder til Odense, vi boede dengang på Fyn, til en censureret udstilling, de blev antaget, og i Fyens Stifts Tidende stod der i omtalen af arrangementet at jeg havde malersind.
Da vi rystede det fynske støv af fødder og vindjakkeærmer og vendte tilbage til landet under de høje himle, kom jeg til gengæld ind i forskellige grupper af lokale kunstnere, udstillede sammen med dem eller alene.
Selvfølgelig har jeg eksperimenteret med nonfigurativt maleri, med kubisme og andet modernistisk, når det gælder surrealismen, havde jeg en kort raptus sidst i 70’erne og kun med tuschtegninger, men ingen af de lokale kunstnere jeg omgikkes med, dyrkede modestrømningerne, ingen opmuntrede i den retning, og storebror rasede imod dem, selv havde jeg ingen lyster heller, det sagde mig ikke noget, ikke i forhold til hvad mine fauvistiske og ekspressionistiske helte sagde mig, og samtidens decembrister og andre man så på udstillingerne, trak også over mod hvad jeg selv følte inderst inde, Hagedorn-Olsen, Knud Agger, Mogens Zieler , Poul Bjørklund, og særligt de to bekræftede mig i den stillingtagen der bestod i at CoBrA og konkretismen var forrige generations bidrag til udviklingen, Mondrian var gammeldags, Kandinsky var fra bedstefars tid, nu måtte vi videre. Det var svært, det virkede ahistorisk, i 1962 at anse opdagelser fra 1912 for at være det sidste skrig. Andre havde det anderledes.
Så: videre kom vi ikke, er ikke kommet i de mellemliggende årtier, den officielle kunstverden er stort set blevet stående ved året 1916 og dada og koncept”kunst” og jegskalkommeefterdigmedenstorkæp. Kan en kunstner gøre andet end følge sin egen fornemmelse? Også på trods af tidsånd og fanden og hans gøgemøg?
Omkring 1960 optog nature morten os, mig og dem jeg havde kontakt med. Nogle gode billeder blev det til, en opstilling med en røget makrel, og jeg husker ikke mer hvor det er havnet. Et andet med en rød emaljeret gryde blev heller ikke så ringe.
Den lollandske natur udgjorde en stadig tillokkelse, de nærmeste omgivelser omkring Dannelunde skole, venner og veninder der lod male deres portrætter, børnene, altdet var en stadig inspiration og blev omsat til olier. Hen over midten af 60’erne opdagede jeg spartlens charme, og i tyve år spartlede jeg alle mine malerier.
Først i 60’erne deltog jeg i udstillinger i og omkring Nakskov, og i 1965 dannede jeg sammen med en lokal maler fra Sakskøbing og to keramikere fra Maribo Sammenslutningen af 7. Maj, der gennem nogle år prægede kunstlivet på Lolland.

Det højnordiske landskab, måske især lyset over det, den skrå solvinkel havde jeg opdaget på en ferietur i 1966 til Värmland, helt oppe bag Selma Lagerlöfs Mårbacka, og to år senere til Hallands gamle grænseland ind til Sverige, to svenske mil bag ved Varberg, opdaget, måske genopdaget fra tiden med kunstbøgerne og plakatfarverne. Åland, somre tilbragt i Kuopio og på rundture i Finland, et kursusophold på Island, hvor i Norden har vi ikke været?
Siden fandt jeg ud af at mine malerier var for længe om at tørre til at det var praktisk at bruge ferierne på det. Til gengæld opdagede jeg sent i 70’erne vandfarven og dens fortrinligheder, og særligt et ophold på fjeldet oven over Dovre og Gudbrandsdalen resulterede i et stort antal store akvareller.

I 1985 blev jeg fri forfatter, skriveriet fortrængte billedmageriet, tegneblok og akvarelsager blev reserveret ferierne. Fra først i 90’erne ophørte oliemaleriet helt for først 10 år senere at blive genoptaget, og nu med fornyet udvikling af penselarbejdet. Inciterende virkede indbydelser til at udstille.