Go to Top

Hvorfor lige Dante?

Hvorfor lige Dante?

I Københavns kommune har kun to digtere fra udlandet fået en plads: Bellman i Vognmandsparken og Dante på H.C. Andersens Boulevard.
Oven i købet er der et Dantemonument; Bellman har intet monument, og ham har man anbragt i et komponistkvarter.

Hvorfor så lige Dante? Og hvorfor ikke Petrarca hvis indflydelse på europæisk litteratur er så langt større? På dansk har vi tre oversættelser og én fri genfortælling af Den guddommelige komedie, og hele to værker om Dantes liv og digtning, mens vi på den anden side først i de sidste år har fået oversættelser af Petrarcas italienske digte og latinske breve samt artikler og afhandlinger om hans liv og digtning.

Forslag om et monument for Dante blev fremsat i 1921, 600-året for digterens død. Den italienske gesandt, Københavns kommune, Ny Carlsberg Fondet og skibsreder H.N. Andersen sørgede for tilladelser og penge, for at det italienske kongepar kom på besøg til grundstensnedlæggelsen. Digteren og Italiensvennen Helge Rode forfattede indskriften, Rom sendte søjlen, Firenze portrætrelieffet af Dante Alighieri.