Go to Top

Eksempler

Eksempler

234. Det 20. århundredes danske Bellmandigtere fra Sophus Claussen til Ole Wivel. Forelæsning ved Selskabet Bellman i Danmarks seminar 23. 09. 2006 i Sverigessalen, Svenska kyrkan, København
238. Den mentalhistoriske baggrund for det finske nationalepos. Senioruniversitetet AOF Farum kulturhus 16.01. 2007
239. Petrarcasteder “Den digtende Odysseus”. Dante Alighieriselskabet Viborg. Katedralskolen 01.03. 2007
240. Rejsen – et grundmotiv i europæisk litteratur. Store Bogdag Hald Hovedgård 11.8. 2007
238. Johannes Jørgensen og Sverige. Johannes Jørgensen Selskabets sommermøde 2007 Møstings Hus, Frederiksberg 19. august 2007
239. “Han var helt og alene Poet” B.S. Ingemann som sonetdigter. B.S. Ingemann Selskabets adventsmøde i Bakkehuset, Frederiksberg, den 2. december 2007
242. Den danske sang. Fyraftenssang på Vartov på den danske klassikerdag 2008, 23. september 2008.
243: Bacchi Tempel öpnadt vid en HIELTES DÖD Festforelæsning i anledning af Selskabet Bellman i Danmarks 15-års dag, på Sveriges Ambassade i København onsdag den 26. november 2008.
244: Om at oversætte Petrarca. Modersmål-Selskabets præsentation af årbog 2008. Kongelige Bibliotek torsdag den 27. november 2008
245: Klassikeren, klassicisten og klassikerne – festforelæsning om Frederik Paludan-Müller 7.2. 1809 – 7.2. 2009 på Bakkehusmuseet, Frederiksberg i regi af Samrådet for de Litterære Selskaber lørdag den 7. februar 2009.
246: Hvorfor lige Dante? Forelæsning om Danteindflydelsen i Danmark og begrundelsen for Dantesøjlen og Dantes Plads den 17.2. 2009 på Det Italienske Kulturinstitut, Hellerup (for en stor tilhørerkreds).
254. Tre sole er ikke for meget; Danske digtere i Italien. Dante Alighieri Selskabet Århus, Århus Universitet 24. februar 2010
255. Reception and danification of world literature – a historic glance. Ved konferencen Panorama and Perspective “The European Literary Canon” Petöfi Literary Museum, Buda-Pest 5.marts 2010
256. Ola Hansson och Jens Peter Jacobsen. Ola Hansson-symposiet i f.d. Bryggeriträgårdens konsertsal, Malmø arr. af Dansk-Svensk Forfatterselskab/Danskt-Svenskt Författarsällskap 10. april 2010

257abcdefghi:

a: I grevens tid – om grev Per Brahe d.y. og hertug Johan lørdag den 10. juli 2010
b: Carl Michael Bellmans Stockholm lørdag den 10. juli
c: Borgå – Alexander I og Runeberg mandag den 12. juli
d: Forholdet mellem Finland og Rusland med særligt henblik på Vinterkrigen 1939-1940
tirsdag den 13. juli
e: Finland 1918 onsdag den 14. juli
f: Åland i politisk forstand torsdag den 15. juli
g: Krimkrigen og Bomarsund fredag den 16. juli
h: Kalevala lørdag den 17. juli
i: Finland i Norden med særligt henblik på nutiden lørdag den 17. juli
i bussen mellem Värnamo- Nyslott- Mjölby for fa. Schønberg Musik&Rejser.
258. På udflugt med Bellman – konferenciertekster til Bellmandagen 2010, Kuhlausalen, Lyngby Kulturhus, arr. af Selskabet Bellman i Danmark søndag den 8. august 2010.
259. Hjortens Flugt. Ved Gentofte Hovedbiblioteks kursus i klassikere for bibliotekarer tirsdag den 14. august 2010.
260. Bellman, Blicher og Bakkehuset. Golden Days Arrangement torsdag den 16. september 2010 kl. 19.30 på Bakkehusmuseet, Erik Harbo, Per Warming & mig. 70 deltagere.
261. Hjortens Flugt og Gurre-temaet. Den Danske Klassikerdag Gentofte Hovedbibliotek tirsdag den 21. september 2010
262. Bellman, Blicher og Bakkehuset. Golden Days Arrangement tirsdag den 21. september 2010 på Bakkehusmuseet, Erik Harbo, Per Warming & nig. 50 deltagere.
263. Gotland i dansketiden. Foreningen Norden Næstved og Folkeuniversitetet onsdag den 13. oktober 2010 på Næstved Bibliotek. 30 deltagere.
264. Lovisa Bellman f. Grönlund. Föreningen Norden Gävle och Gävle Stadsbibliotek lördagen den 16 oktober 2010 på Gävle Stadsbibliotek. 40 deltagare.
265: Revolutionen i Finland 1918. Arbejdermuseet, Rømersgade, København K den 27. oktober 2010.
266: Kræver det en digter? Om den danske Taube-reception. Jonsered Herrgård, Jonsered, arr. af Svenska Visakademien og Göteborgs universitet. 16.12.2010
267: Petrarca og Canzonieren. Società Dante Alighieri Århus, Århus Universitets bygning 1324. 2.3.2011
268: Japan som motiv i dansk litteratur. Dansk-Svensk Forfatterselskab/DSFS Litteraturens Hus, Malmø 2. april 2011.
269: Petrarca og Canzonieren. Literaturhaus, Møllegade 7, København N – Petrarca-marathon 12. maj 2011.
270: Bellman, Bellmanselskabet og Bellmandagen Stuckenbergsalen, Lyngby-Tårbæk Kulturhus 16. maj 2011.
271: Bellman på Sophienholm Loftet Sophienholm, Kgs. Lyngby 14. august 2011 [forelæsning i folkeuniversitetet] 272: Bellmans bedste konferenciertekster til Bellmandagen med Nis Bank-Mikkelsen, Jan Sommer, Martin Bagge og Elverhøjkoret, Sophienholm, Kgs. Lyngby 14. august 2011
273: Nordiske klassikere i Danmark på Comwell Borupgård 21. august 2011 ved konferencen “Klassikerne og nutiden”, arr. af Det Danske Akademi, Foreningen Norden og Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark
274: Sveriges ydre og indre historie på Bellmans tid. Selskabet Bellman i Danmark og Dansk-Svensk Forfatterselskab Fredmandagen 18.11. 2011 i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg
275: Ingemann og Italien. I Ingemannselskabet i Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé, Frederiksberg søndag den 27. 11.2011.
276: Drachmann og Italien. Folkeuniversitetet, Drachmanns Hus, Skagen torsdag den 9. august 2012.
277: Danske digtere i Italien. Halduniversitetet Store Bogdag, Haldcenteret, Viborg lørdag den 11. august 2012.
278: Bellman og den danske guldalder – Johanne Luise Heiberg. Folkeuniversitetet Emdrup, Sophienholm, Lyngby, søndag den 19. august 2012.
279: Petrarca – den største i sin tid, en af de største i alle tider. BogForum 11. 11. 2012.

248: Norge i 1000 år 25.03. 2009 i FOF Syd- og Vestsjælland, Dagcenteret, Lytzensvej 7, Korsør.
249: Bellman som stockholmsk hjemstavnsdigter. Halduniversitetet, Store Bogdag, Hald Hovedgård, Viborg 08.08. 2009
251: I bogens troldspejl om 25 års forfatteri. Holte Bibliotek 9. oktober 2009
252: Bellman. Folkeuniversitetet i Tønder, Hagges, 3. november 2009
254. Tre sole er ikke for meget; Danske digtere i Italien. Dante Alighieri Selskabet Århus, Århus Universitet 24. februar 2010
255. Reception and danification of world literature – a historic glance. Ved konferencen Panorama and Perspective “The European Literary Canon” Petöfi Literary Museum, Buda-Pest 5.marts 2010
256. Ola Hansson och Jens Peter Jacobsen. Ola Hansson-symposiet i f.d. Bryggeriträgårdens konsertsal, Malmø arr. af Dansk-Svensk Forfatterselskab/Danskt-Svenskt Författarsällskap 10. april 2010

257abcdefghi:

a: I grevens tid – om grev Per Brahe d.y. og hertug Johan lørdag den 10. juli 2010
b: Carl Michael Bellmans Stockholm lørdag den 10. juli
c: Borgå – Alexander I og Runeberg mandag den 12. juli
d: Forholdet mellem Finland og Rusland med særligt henblik på Vinterkrigen 1939-1940
tirsdag den 13. juli
e: Finland 1918 onsdag den 14. juli
f: Åland i politisk forstand torsdag den 15. juli
g: Krimkrigen og Bomarsund fredag den 16. juli
h: Kalevala lørdag den 17. juli
i: Finland i Norden med særligt henblik på nutiden lørdag den 17. juli
i bussen mellem Värnamo- Nyslott- Mjölby for fa. Schønberg Musik&Rejser.
258. På udflugt med Bellman – konferenciertekster til Bellmandagen 2010, Kuhlausalen, Lyngby Kulturhus, arr. af Selskabet Bellman i Danmark søndag den 8. august 2010.
259. Hjortens Flugt. Ved Gentofte Hovedbiblioteks kursus i klassikere for bibliotekarer tirsdag den 14. august 2010.
260. Bellman, Blicher og Bakkehuset. Golden Days Arrangement torsdag den 16. september 2010 kl. 19.30 på Bakkehusmuseet, Erik Harbo, Per Warming & mig. 70 deltagere.
261. Hjortens Flugt og Gurre-temaet. Den Danske Klassikerdag Gentofte Hovedbibliotek tirsdag den 21. september 2010
262. Bellman, Blicher og Bakkehuset. Golden Days Arrangement tirsdag den 21. september 2010 på Bakkehusmuseet, Erik Harbo, Per Warming & mig. 50 deltagere.
263. Lovisa Bellman f. Grönlund. Föreningen Norden/ Gävle Stadsbibliotek lördagen 16 oktober 2010.
266: Kræver det en digter? Om den danske Taube-reception. Jonsered Herrgård, Jonsered, arr. af Svenska Visakademien og Göteborgs universitet. 16.12.2010
267: Petrarca og Canzonieren. Società Dante Alighieri Århus, Århus Universitets bygning 1324. 2.3.2011
268: Japan som motiv i dansk litteratur. Dansk-Svensk Forfatterselskab/DSFS Litteraturens Hus, Malmø 2. april 2011.
269: Petrarca og Canzonieren. Literaturhaus, Møllegade 7, København N – Petrarca-marathon 12. maj 2011.
270: Bellman, Bellmanselskabet og Bellmandagen Stuckenbergsalen, Lyngby-Tårbæk Kulturhus 16. maj 2011.
271: Bellman på Sophienholm Loftet Sophienholm, Kgs. Lyngby 14. august 2011 [forelæsning i folkeuniversitetet] 272: Bellmans bedste konferenciertekster til Bellmandagen med Nis Bank-Mikkelsen, Jan Sommer, Martin Bagge og Elverhøjkoret, Sophienholm, Kgs. Lyngby 14. august 2011
273: Nordiske klassikere i Danmark på Comwell Borupgård 21. august 2011 ved konferencen “Klassikerne og nutiden”, arr. af Det Danske Akademi, Foreningen Norden og Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark
274: Sveriges ydre og indre historie på Bellmans tid. Selskabet Bellman i Danmark og Dansk-Svensk Forfatterselskab Fredmandagen 18.11. 2011 i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg
275: Ingemann og Italien. I Ingemannselskabet i Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé, Frederiksberg søndag den 27. 11.2011.
276: Drachmann og Italien. Folkeuniversitetet, Drachmanns Hus, Skagen torsdag den 9. august 2012.
277: Danske digtere i Italien. Halduniversitetet Store Bogdag, Haldcenteret, Viborg lørdag den 11. august 2012.
266: Kræver det en digter? Om den danske Taube-reception. Jonsered Herrgård, Jonsered, arr. af Svenska Visakademien og Göteborgs universitet. 16.12.2010
267: Petrarca og Canzonieren. Società Dante Alighieri Århus, Århus Universitets bygning 1324. 2.3.2011
268: Japan som motiv i dansk litteratur. Dansk-Svensk Forfatterselskab/DSFS Litteraturens Hus, Malmø 2. april 2011.
269: Petrarca og Canzonieren. Literaturhaus, Møllegade 7, København N – Petrarca-marathon 12. maj 2011.
270: Bellman, Bellmanselskabet og Bellmandagen Stuckenbergsalen, Lyngby-Tårbæk Kulturhus 16. maj 2011.
271: Bellman på Sophienholm Loftet Sophienholm, Kgs. Lyngby 14. august 2011 [forelæsning i folkeuniversitetet] 272: Bellmans bedste konferenciertekster til Bellmandagen med Nis Bank-Mikkelsen, Jan Sommer, Martin Bagge og Elverhøjkoret, Sophienholm, Kgs. Lyngby 14. august 2011
273: Nordiske klassikere i Danmark på Comwell Borupgård 21. august 2011 ved konferencen “Klassikerne og nutiden”, arr. af Det Danske Akademi, Foreningen Norden og Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark
274: Sveriges ydre og indre historie på Bellmans tid. Selskabet Bellman i Danmark og Dansk-Svensk Forfatterselskab Fredmandagen 18.11. 2011 i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg
275: Ingemann og Italien. I Ingemannselskabet i Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé, Frederiksberg søndag den 27. 11.2011.
276: Drachmann og Italien. Folkeuniversitetet, Drachmanns Hus, Skagen torsdag den 9. august 2012.
277: Danske digtere i Italien. Halduniversitetet Store Bogdag, Haldcenteret, Viborg lørdag den 11. august 2012.
278: Bellman og den danske guldalder – Johanne Luise Heiberg. Folkeuniversitetet i Emdrup, Sophienholm søndag den 19. august 2012.