Go to Top

Fredmans Epistel 80

Fredmans Epistel 80

Horats – ham kendte han, og Boileau,
og fulgte ham på vandring med hyrdinden
som gik hvor engens blomster veg for vinden:
hæg og syren, mest kløver, det tableau

man ser på Haga som omkring Poiseaux
når græsset rødmer svagt dér under linden,
hyrdinden selv får den kulør om kinden
en junidag ved kilden. Våde sko

generer ikke én der går i enge
og plukker til en krans om håret,
ej heller nymfen, budt til Floras fest,

til krebsebord i Första Torpets længe.
Hun kom per gig, småpiger stod bedåret
ved Kattrumpstullen, kom som Mollbergs gæst.

10.10.2015