Go to Top

ELLEKROGSELEGIER

ELLEKROGSELEGIER

en samling nye digte i de klassiske former goetheske elegier og petrarkaske sonetter fra Ellekrogsområdet mellem Vedbæk og Gl. Holte, fra den store verden (Cairo, Utah, Toscana, Provence og andre steder) samt fra digterens tænketank (på Ellekrogen).
Det Poetiske Bureaus forlag.

HERI den petrarkinske sonet
Rosen
En gang i timen tænder der en rose –
Den store busk der har de dunkle røde,
En gang i timen la’r den nye gløde,
Så man bevidner en metamorfose.

Hvad gengi’r at en rose la’r sig føde?
For blomsterspringet har man ingen glose
På noget sprog, balletten ingen pose –
Det bli’r sankthans. En årsdag for et møde,

Det første, i en dans som aldrig endte,
Hvortil et drenget buk engang var kimen,
Der gav momenter vi har følt som dette

At rosen sætter blomster, én i timen,
Et rødt mirakel midt i alt det kendte
Med denne glød ret nær det violette.
I Politiken den 7. juli 2011 skriver filosoffen og digteren Rune Engelbreth Larsen bl.a. således:
Naturligvis har han (:Petrarca) også sat sit præg på oversætterens egne digte, senest digtsamlingen Ellekrogselegier (2011), der blandt andet besøger Vaucluse, hvor Petrarca boede en årrække. Til denne dal – kan vi læse hos Sørensen – “Kom Ingemann og digted om hans skæbne/ Mens Andersen beklaged at han rejste/Forbi den kilde der er selve digtet,/ Europas vers, det sejl Petrarca hejste/For sin sejlads, han kunne bare væbne/Sig med de ark – og se om de har svigtet.”

Vaucluse
Til dalen, den ved Sorgue man kalder lukket,
Vaucluse hvor vandet strømmer frem af fjeldet,
Det sted hvis skønhed fik ham overvældet
Og kaldte fryd og tåre frem, og sukket,

Hvor aldrig elskovsilden helt blev slukket
Og aldrig heller fik lagt låg på smældet
Fra rim og rytmer ingen tid forælded,
Sonettens klang der står som kobberstukket,

Kom Ingemann og digted om hans skæbne,
Mens Andersen beklaged at han rejste
Forbi den kilde der er selve digtet,

Europas vers, det sejl Petrarca hejste
For sin sejlads, han kunne bare væbne
Sig med de ark – og se om de har svigtet.
SE her på hjemmesiden Nyheder

Digte i særtryk:
Digte til Francesco Petrarca
Italienske digte
finlandsdigte fra alle årene
Digte fra Vaucluse
Onomatologi en sonetkrans

alle trykt med vignetter på godt papir: 20,- + porto

Bestilles pr E-post: kirsoeren@pc.dk. Angiv modtagernavn og -adresse. Letteste betalingsmøde: send beløbet i frimærker.
Velegnede til værtindegaver, julepost, læsning.

Andre særtryk fremstilles efter aftale.