Go to Top

Digte

Om mine digte:

Dine kræftsonetter har Shakespeares koncentration af ordkraft og indholdsfylde.
Gerda Leffers

Nat i haven

Når Firklang – Rudersdal Symfoniorkester spiller, står der gerne Händel, Mozart eller som i år Niels W. Gade på nodearkene. Men næsten lige så tit står der Henrik Dyhr, enten det nu er en dobbeltkoncert for violin og cello eller en serenade for ti blæsere, han har komponeret.
Også i sæsonen 2017 spiller orkestret et værk af Henrik Dyhr. Det har ingen genrebetegnelse, det hedder bare ”Nat i haven”, og det har en særlig historie og en særlig karakter.  Blandt orkestrets musikere sidder der nemlig også en digter, Søren Sørensen, kendt som Vedbækdigteren. I 2016 udkom hans ” Sophienholmsonetter og andre digte” På Det poetiske Bureaus Forlag. Den læste Henrik Dyhr i og blev inspireret til orkesterværket, for et af digtene hedder ”Nat i haven”.
Han kom pænt og spurgte, om digteren ville have noget imod, at han komponerede et værk over det. Det havde digteren selvfølgelig ikke, og nu den 3. maj opføres ”Nat i haven” ved sæsonens afslutningskoncert på Rygård i Gentofte. Værket får sin særlige karakter ved, at komponisten har indlagt det, at digtet reciteres ad to gange, mens orkestret tier. Det er selvfølgelig Sørensen selv, der læser det op. Men også digtet er lokalt, for den have, der tales om, ligger i Trørød, på Ellekrogen, der hvor digtet også i sin tid blev skrevet.
Rudersdal kommune har en flere hundred år gammel tradition for at inspirere digtere og komponister. Der er en grund til, at Firklang har sine øveaftner i Griegsalen på Mariehøjcentret i Gammel Holte.

SÆRSYN

Ved gennemgang af arkivmaterialer fra det sidste halve århundrede faldt jeg over dette digt som jeg i 1967 satte ind i et udstillingsprogram for Sammenslutningen af 7. maj, en gruppe af lollandske kunstnere der der sidst i 60’erne arrangerede udstillinger, undertiden i Maribo, undertiden i Nakskov og andre steder, et galleri i Helsingør f.eks.:

 

Nu kom Kontrapunkt, ny digtsamling om livet og verden. Det Poetiske Bureaus Forlag.

Digtene her dystopiske, desperate ytringer af utilpassethed og protest imod eksistentielle og politiske vilkår:
Når verden går under
er det august
hedder det med henvisning til Hiroshimadagen. En gammel ørns meget ungdommelige digte hvori kun Døden – som digteren har truffet i et ortodokst kloster i Finland – er en forløser, når den kommer i naturens orden, ikke som resultat af magthaveres overgreb.

32_Kontrapunkt-omslag

Kontrapunkt er et musikalsk begreb, node mod node, indført af 1500-tallets komponister som Palestrina, videreført af Johan Sebastian Bach i 1700-tallet. Lyrikken rummer også kontrapunktik; det ligger allerede i navnet: digtets ord kontra lyrens tonerækker, og i dag optræder mange lyrikere sammen med musikere når de læser op, noget der er en slags tilbagevenden til digtets oprindelige væsen. Men også i ordene selv ligger der en flerstemmighed. Digtet er aldrig entydigt. I denne samling er Kontrapunkt en digtsuite hvori digtene tager udgangspunkt i musikværker, men giver dette modspil/ samklang til historiske forhold, dvs. almentmenneskelige.

Digteren har illustreret afsnittene med stregtegninger og omslaget med et maleri fra Laugarvatni, Island.